E: Mikkel@viufboligservice.dk | T: 27 14 28 14

anlaeg_stor

Jeg har i de sidste mange år været med til at lægge masser af fliser i form af nye indkørsler, havegange og terrasser. Jeg har ligeledes lavet støttemure, højbede og sat hegn op. Jeg retter mig altid efter de forskrevne regler om brug af stabil- og afretnings- grus og tilbyder naturligvis fulde entrepriser med bortkørsel af afgravet jord m.m.
Udover flisearbejde tilbyder jeg også en ny græsplæne i form af enten rullegræs eller traditionelt sået græs. Det gamle græstørv med mos strippes af og bortkøres, hvorefter jorden planeres med et tyndt lag vækstmuld og den nye plæne anlægges.
Afslutningsvis tilbyder jeg også lugefri bede, som i ordets for- stand aldrig skal vedligeholdes. Bedets jordoverflade skal renses for ukrudtplanter hvorefter en ukrudtsdug udlægges mellem alle bedets planter – en dekorativ flisbark udlægges efterfølgende og der garanteres for total lugefrihed.

Jeg tilbyder følgende:

• Anlægning af nye flisearealer
• Beplantning af buske & træer
• Opsætning af hegn
• Støtte- og plantemure
• Beplantning af hæk
• Nedgravning af faskiner
• Anlægning af bede – også lugefri
• Rullegræs
• Bortkørsel af jord